Maklumat Pelayanan


MAKLUMAT PELAYANAN

 

DENGAN INI KAMI SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGANYANG TELAH BERLAKU

Barung Barung Balantai, 02 Oktober 2020

WALI NAGARI BARUNG BARUNG BALANTAI


Comments

Artikel Terbaru

Tugas Pokok Dan Fungsi
Tugas Pokok Dan Fungsi
22 Desember 2021
Struktur LPMN
Struktur LPMN
22 Desember 2021
Struktur Organisasi
Struktur Organisasi
22 Desember 2021
Profil Pejabat Nagari
Profil Pejabat Nagari
28 Agustus 2021
Tata Cara Pengaduan
Tata Cara Pengaduan
15 Februari 2019